- (ตามป้าย) การประชุมวิชาการ “สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์” โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น

Dublin Core

Title

- (ตามป้าย) การประชุมวิชาการ “สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์” โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น

Date

2538/07/29-30

Identifier

F65/2538

Citation

“- (ตามป้าย) การประชุมวิชาการ “สถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์” โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ร่วมกับ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5596.

Output Formats