ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/09/05

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed June 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5349.

Output Formats