ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/03/11

Files

cd9ebb1557bf6e86d3dc54dfd79dd6d3.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5348.

Output Formats