ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/01/06

Files

0.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5343.

Output Formats