ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙

Date

2559/09/17

Files

d2907ab5aba2680c631cc12d5ad5fa7e.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๕๙,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5327.

Output Formats