ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถาภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถาภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2558/07/25

Files

12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

Citation

“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเปลี่ยนสถาภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5319.

Output Formats