บันทึกข้อความ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจดทำข้อบังคับ/ระเบียบคำสั่ง/ประกาศตาม พ.ร.บ มหาวิมยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Dublin Core

Title

บันทึกข้อความ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจดทำข้อบังคับ/ระเบียบคำสั่ง/ประกาศตาม พ.ร.บ มหาวิมยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘

Date

2560/03/10

Citation

“บันทึกข้อความ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจดทำข้อบังคับ/ระเบียบคำสั่ง/ประกาศตาม พ.ร.บ มหาวิมยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘,” KKU Archives, accessed March 3, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5286.

Output Formats