แปลนพื้นพลับพลาพิธีแบบประทับกลาง กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง

Dublin Core

Title

แปลนพื้นพลับพลาพิธีแบบประทับกลาง กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง

Date

2547

Contributor

-

Files

32.pdf

Citation

“แปลนพื้นพลับพลาพิธีแบบประทับกลาง กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5159.

Output Formats