คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2548

Dublin Core

Title

คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2548

Date

2548

Contributor

-

Files

22.pdf

Citation

“คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2548,” KKU Archives, accessed August 14, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5138.

Output Formats