กำหนดการ สมเด็จพรัเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสิริคุณากร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Dublin Core

Title

กำหนดการ สมเด็จพรัเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสิริคุณากร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Date

2553/12/23

Files

5..pdf

Citation

“กำหนดการ สมเด็จพรัเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารสิริคุณากร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 24, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5122.

Output Formats