ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547

Date

2547/02/10

Contributor

-

Files

50.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5080.

Output Formats