ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ. 2546

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ. 2546

Date

2546/12/18

Contributor

-

Files

49.pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ. 2546,” KKU Archives, accessed May 21, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5079.

Output Formats