ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546

Date

2546/10/29

Contributor

-

Files

34..pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างทางด้านวิชาการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2546,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5064.

Output Formats