ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549

Dublin Core

Title

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549

Date

2549/11/01

Contributor

-

Files

11..pdf

Citation

“ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5041.

Output Formats