สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
- ปี 2541-2543
- ปี 2541-2544
- ปี 2541-2545

Dublin Core

Title

สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
- ปี 2541-2543
- ปี 2541-2544
- ปี 2541-2545

Identifier

A-02

Citation

“สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
- ปี 2541-2543
- ปี 2541-2544
- ปี 2541-2545,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/5018.

Output Formats