ประวัติฯ:1.ศ.นต.กำจร มนุญปิจุ
2.รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
3.อาจารย์อาวุร รินทรานุรักษ์

Dublin Core

Title

ประวัติฯ:1.ศ.นต.กำจร มนุญปิจุ
2.รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
3.อาจารย์อาวุร รินทรานุรักษ์

Date

2554

Contributor

หอจดหมายเหตุ

Identifier

VCD.019

Citation

“ประวัติฯ:1.ศ.นต.กำจร มนุญปิจุ
2.รศ.ดร.ยุพิน เตชะมณี
3.อาจารย์อาวุร รินทรานุรักษ์,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4758.

Output Formats