ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี
พบกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก/หัวหน้าหอพักและรองหัวหน้าหอพัก ก่อนออกเดินทางไปสัมมนา ณ วังน้ำเย็นรีสอร์ท
จ.พิษณุโลก 18-20 มิถุนายน 2536

Dublin Core

Title

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี
พบกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก/หัวหน้าหอพักและรองหัวหน้าหอพัก ก่อนออกเดินทางไปสัมมนา ณ วังน้ำเย็นรีสอร์ท
จ.พิษณุโลก 18-20 มิถุนายน 2536

Date

2536-06-18

Identifier

P1145-1148/2536

Files

P1145 2536.jpg
P1146 2536.jpg
P1147 2536.jpg
P1148 2536.jpg

Citation

“ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี
พบกรรมการหอพัก/อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก/หัวหน้าหอพักและรองหัวหน้าหอพัก ก่อนออกเดินทางไปสัมมนา ณ วังน้ำเย็นรีสอร์ท
จ.พิษณุโลก 18-20 มิถุนายน 2536,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4524.

Output Formats