ประชุมวิชาการ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโครงการเทิดพระเกียรติ องค์บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และครบรอบ 72 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ 25 กันยายน 2536

Dublin Core

Title

ประชุมวิชาการ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโครงการเทิดพระเกียรติ องค์บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และครบรอบ 72 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ 25 กันยายน 2536

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2536-09-25

Identifier

- การประชุมวิชาการ P2094-2096
- พิธีเปิดนิทรรศการ P2097-2103

Files

P2094 2536.jpg
P2095 2536.jpg
P2096 2536.jpg
P2097 2536.jpg
P2098 2536.jpg
P2099 2536.jpg
P2100 2536.jpg
P2101 2536.jpg
P2102 2536.jpg
P2103 2536.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ประชุมวิชาการ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโครงการเทิดพระเกียรติ องค์บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และครบรอบ 72 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ 25 กันยายน 2536,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4437.

Output Formats