คอนเสิร์ต Campus Tour [วง System4, วงโกแกง, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์]

Dublin Core

Title

คอนเสิร์ต Campus Tour [วง System4, วงโกแกง, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์]

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2536-09-22

Identifier

- ผู้จัดงานเยี่ยมคารวะ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี P1984-1986
- พิธีเปิด โดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี P1987-1989
- บรรยากาศคอนเสิร์ต P1990-2000
- บรรยากาศหลังเวที P2001-2004

Files

P1984 2536.jpg
P1985 2536.jpg
P1986 2536.jpg
P1987 2536.jpg
P1988 2536.jpg
P1989 2536.jpg
P1990 2536.jpg
P1991 2536.jpg
P1992 2536.jpg
P1993 2536.jpg
P1994 2536.jpg
P1995 2536.jpg
P1996 2536.jpg
P1997 2536.jpg
P1998 2536.jpg
P1999 2536.jpg
P2000 2536.jpg
P2001 2536.jpg
P2002 2536.jpg
P2003 2536.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “คอนเสิร์ต Campus Tour [วง System4, วงโกแกง, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์],” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4396.

Output Formats