พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 31 พฤษภาคม 2536
มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Dublin Core

Title

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 31 พฤษภาคม 2536
มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

Description

P1044-1058 พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ

Date

2536-05-31

Identifier

P1041-1071/2536

Files

P1041 2536.jpg
P1042 2536.jpg
P1043 2536.jpg
P1044 2536.jpg
P1045 2536.jpg
P1046 2536.jpg
P1047 2536.jpg
P1048 2536.jpg
P1049 2536.jpg
P1050 2536.jpg
P1051 2536.jpg
P1052 2536.jpg
P1053 2536.jpg
P1054 2536.jpg
P1055 2536.jpg
P1056 2536.jpg
P1057 2536.jpg
P1058 2536.jpg
P1059 2536.jpg
P1060 2536.jpg

Citation

“พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 31 พฤษภาคม 2536
มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4237.

Output Formats