บรรยายพิเศษ “บทบาทของศิลปกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน ตำนานของแผ่นดิน ประเทือง เอมเจริญ” ณ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4-6 ตุลาคม 2536

Dublin Core

Title

บรรยายพิเศษ “บทบาทของศิลปกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน ตำนานของแผ่นดิน ประเทือง เอมเจริญ” ณ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4-6 ตุลาคม 2536

Date

2536-10-4
2536-10-5
2536-10-6

Identifier

P2179-2181/2536

Files

P2179 2536.jpg
P2180 2536.jpg
P2181 2536.jpg

Citation

“บรรยายพิเศษ “บทบาทของศิลปกรรมร่วมสมัยในปัจจุบัน ตำนานของแผ่นดิน ประเทือง เอมเจริญ” ณ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4-6 ตุลาคม 2536,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4234.

Output Formats