ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2536 29 พฤษภาคม 2536 มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองอธิการบดี และคณบดี

Dublin Core

Title

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2536 29 พฤษภาคม 2536 มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองอธิการบดี และคณบดี

Description

P1027-1032 อธิการบดีมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกว่าเรียนดีและมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2535
P1036-1037 อธิการบดีและรองอธิการบดีร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาที่ได้รับโล่รางวัล

Date

2539-05-29

Identifier

P1024-1037/2536

Files

P1024 2536.jpg
P1025 2536.jpg
P1026 2536.jpg
P1027 2536.jpg
P1028 2536.jpg
P1029 2536.jpg
P1030 2536.jpg
P1031 2536.jpg
P1032 2536.jpg
P1033 2536.jpg
P1034 2536.jpg
P1035 2536.jpg
P1036 2536.jpg
P1037 2536.jpg

Citation

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2536 29 พฤษภาคม 2536 มี ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดี
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองอธิการบดี และคณบดี,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/4232.

Output Formats