บัตรค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (แบบเล็ก)

Dublin Core

Title

บัตรค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (แบบเล็ก)

Description

บัตรค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (แบบเล็ก)

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2556

Format

11.5x7.5

Identifier

มข. 244

Files

มข.244.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “บัตรค่ายเตรียมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (แบบเล็ก),” KKU Archives, accessed January 23, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1999.

Output Formats