บทกวีเนื่องในงานฉลอง 4รอบ 48ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

บทกวีเนื่องในงานฉลอง 4รอบ 48ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Subject

Description

บทกวีเนื่องในงานฉลอง 4รอบ 48ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประพันธ์โดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ (อัดขยายใส่กรอบกระจก)

Creator

นายภาสกร เตือประโคน

Date

2554-12-20

Format

36 X 51

Identifier

มข. 212

Files

มข.212.JPG

Citation

นายภาสกร เตือประโคน, “บทกวีเนื่องในงานฉลอง 4รอบ 48ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed October 19, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1961.

Output Formats