สมุดบันทึกเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2552)

Dublin Core

Title

สมุดบันทึกเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2552)

Description

สมุดบันทึกเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2552)

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

16x21

Identifier

มข. 173

Files

มข.173.JPG

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “สมุดบันทึกเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นปฏิทินปี 2552),” KKU Archives, accessed December 11, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1922.

Output Formats