พวงกุญแจ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พวงกุญแจ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

พวงกุญแจ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านหลัง : ที่ระลึก “ทุนเฉลิมพระเกียรติ100ปี สมเด็จย่า” ในพระอุปถัมถ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Creator

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2552-8-13

Format

5x3

Identifier

มข. 104

Files

มข.104.JPG

Citation

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “พวงกุญแจ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed August 8, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1818.

Output Formats