พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัทฟินิคซ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์จำกัด จำนวน

3 ทุน ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม และ รศ.ณรงค์ กุหลาบ ร่วม

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัทฟินิคซ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์จำกัด จำนวน

3 ทุน ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม และ รศ.ณรงค์ กุหลาบ ร่วม

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-11-23

Files

P2118 2531.jpg
P2119 2531.jpg
P2120 2531.jpg
P2121 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัทฟินิคซ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์จำกัด จำนวน

3 ทุน ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม และ รศ.ณรงค์ กุหลาบ ร่วม,” KKU Archives, accessed April 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1788.

Output Formats