กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวายวัดฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงไปรษณีย์และศูนย์พุทธสงเคราะห์ ประเทศญี่ปุ่นมอบเครื่อง X-Ray และรถตู้สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่ มี นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย

Dublin Core

Title

กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวายวัดฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงไปรษณีย์และศูนย์พุทธสงเคราะห์ ประเทศญี่ปุ่นมอบเครื่อง X-Ray และรถตู้สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่ มี นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย

Description

P1870/2534- ผศ.จรินทร์ เปาโรหิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับมอบกุญแจรถตู้
P1871/2534- ผศ.นพ.พิสิฏฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบเครื่อง X-Ray

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-11-19

Files

P1871 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวายวัดฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกระทรวงไปรษณีย์และศูนย์พุทธสงเคราะห์ ประเทศญี่ปุ่นมอบเครื่อง X-Ray และรถตู้สำหรับห้องสมุดเคลื่อนที่ มี นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีด้วย,” KKU Archives, accessed May 24, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1763.

Output Formats