พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี มช.-มข. ครั้งที่ 19 ณ อาคารพละ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี มช.-มข. ครั้งที่ 19 ณ อาคารพละ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1672-1675/2530- รศ.ระจิต ตรีพุทธรัตน์ กล่าวและพิธีเปิด
P1676-1677/2530 - การแข่งขันกีฬาแชร์บอล (หญิง)
P1678-1679/2530- [ตามป้าย] งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณี มข.-มช. ครั้งที่ 19

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-12-5

Files

P1672 2530.jpg
P1673 2530.jpg
P1674 2530.jpg
P1675 2530.jpg
P1676 2530.jpg
P1677 2530.jpg
P1678 2530.jpg
P1679 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี มช.-มข. ครั้งที่ 19 ณ อาคารพละ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1743.

Output Formats