การสัมมนาเรื่องการพึ่งตนเองในชนบทอีสานถึงเวลาแล้วหรือยัง ? จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ร่วมด้วย

Dublin Core

Title

การสัมมนาเรื่องการพึ่งตนเองในชนบทอีสานถึงเวลาแล้วหรือยัง ? จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ร่วมด้วย

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-08-17

Identifier

P1167-1170/2530

Files

P1167 2530.jpg
P1168 2530.jpg
P1169 2530.jpg
P1170 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การสัมมนาเรื่องการพึ่งตนเองในชนบทอีสานถึงเวลาแล้วหรือยัง ? จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม ร่วมด้วย,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1741.

Output Formats