ประชุมระดมความคิดเพื่อการวางแผนระยะยาว เรื่อง มข.กับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2531 จัดโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา มข. สนับสนุนโดย โค้วยู่ฮามอร์เตอร์กรุ๊ป ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

Dublin Core

Title

ประชุมระดมความคิดเพื่อการวางแผนระยะยาว เรื่อง มข.กับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2531 จัดโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา มข. สนับสนุนโดย โค้วยู่ฮามอร์เตอร์กรุ๊ป ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

Description

P2366-2367/2531 - ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
P2368/2531 - รศ.ดร.อินทรชัย หอวิจิตร
P2372-2373/2531 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม รับมอบโล่และของที่ระลึก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2531-12-16

Identifier

P2366-2373/2531

Files

P2366 2531.jpg
P2367 2531.jpg
P2368 2531.jpg
P2369 2531.jpg
P2370 2531.jpg
P2371 2531.jpg
P2372 2531.jpg
P2373 2531.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ประชุมระดมความคิดเพื่อการวางแผนระยะยาว เรื่อง มข.กับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค. 2531 จัดโดยฝ่ายวางแผนและพัฒนา มข. สนับสนุนโดย โค้วยู่ฮามอร์เตอร์กรุ๊ป ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน,” KKU Archives, accessed May 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1738.

Output Formats