การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เรื่อง”แนวปฏิบัติในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2530

Dublin Core

Title

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เรื่อง”แนวปฏิบัติในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2530

Description

P1574-1577 ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1578 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแก่นอินน์ จังหวัดขอนแก่น
P1579-1582 พิธีกร/ผู้กล่าวรายงาน ?
P1583 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
P1584-1589 รศ.นพ.สมพร โพธินามและทีมผู้บริหารกล่าว
P1590-1604 บรรยากาศการประชุม(ผู้บรรยายและผู้เข้าร่วม)
P1605-1614 การแบ่งกลุ่มย่อย/เสวนา
P1615 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน
P1616 รศ.นพ.สมพร โพธินาม รับมอบของที่ระลึก
P1617 ผู้เข้าร่วมเดินออกจากห้องประชุมหลังปิดการประชุม
P1618-1627 พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เข้าร่วมประชุม
P1628 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1629-1635 รับประทานอาหารพาแลงร่วมกัน
P1636-1639 การแสดงของโปงลาง/นักเรียนบ้านหนองหลุบ
P1640-1641 มอบรางวัล/ของที่ระลึก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-11-27

Files

P1574 2530.jpg
P1575 2530.jpg
P1576 2530.jpg
P1577 2530.jpg
P1578 2530.jpg
P1579 2530.jpg
P1580 2530.jpg
P1581 2530.jpg
P1582 2530.jpg
P1583 2530.jpg
P1584 2530.jpg
P1585 2530.jpg
P1586 2530.jpg
P1587 2530.jpg
P1588 2530.jpg
P1589 2530.jpg
P1590 2530.jpg
P1591 2530.jpg
P1592 2530.jpg
P1593 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ของที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 เรื่อง”แนวปฏิบัติในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2530,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1735.

Output Formats