คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการสาธิตทางทหาร และสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้บัญชาการทหารบก ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Dublin Core

Title

คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการสาธิตทางทหาร และสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้บัญชาการทหารบก ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Description

P1105-1100/2530 - [ ตามป้าย ] : ศร.ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัย ฯ ด้วยความศรัทธาและเต็มใจยิ่ง 15 สิงหาคม 2530 โดยมี พล.อ.ชลวลิต ยงใจยุทธ ให้การต้อนรับ
P1110-1114/2530 - รศ.นพ.สมพร โพธินาม และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สักการะรูปปั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
P1115-1143/2530- บรรยากาศการชม ชมการสาธิตทางการทหารของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1144-1154/2530 - การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารเย็นร่วมกันกับผู้บังคับบัญชาการทหารบก ณ สวนสนปฏิพัทธ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-08-15

Identifier

P1105-1166/2530

Files

P1141 2530.jpg
P1142 2530.jpg
P1143 2530.jpg
P1144 2530.jpg
P1145 2530.jpg
P1146 2530.jpg
P1147 2530.jpg
P1148 2530.jpg
P1149 2530.jpg
P1150 2530.jpg
P1151 2530.jpg
P1152 2530.jpg
P1153 2530.jpg
P1154 2530.jpg
P1155 2530.jpg
P1156 2530.jpg
P1157 2530.jpg
P1158 2530.jpg
P1159 2530.jpg
P1160 2530.jpg
P1105 2530.jpg
P1106 2530.jpg
P1107 2530.jpg
P1108 2530.jpg
P1109 2530.jpg
P1110 2530.jpg
P1111 2530.jpg
P1112 2530.jpg
P1113 2530.jpg
P1114 2530.jpg
P1115 2530.jpg
P1116 2530.jpg
P1117 2530.jpg
P1118 2530.jpg
P1119 2530.jpg
P1120 2530.jpg
P1121 2530.jpg
P1122 2530.jpg
P1123 2530.jpg
P1124 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมการสาธิตทางทหาร และสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้บัญชาการทหารบก ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1731.

Output Formats