งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2530 ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2530 ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Description

P1487-1499/2530- ขบวนแห่กระทงและนางนพมาศของหน่วยงานต่างๆ
P1500-1505/2530- ประชาชนลอยกระทง ณ บึงสีฐาน
P1506-1509/2530- การประกวดนางนพมาศ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-11-5

Files

P1487 2530.jpg
P1488 2530.jpg
P1489 2530.jpg
P1490 2530.jpg
P1491 2530.jpg
P1492 2530.jpg
P1493 2530.jpg
P1494 2530.jpg
P1495 2530.jpg
P1496 2530.jpg
P1497 2530.jpg
P1498 2530.jpg
P1499 2530.jpg
P1500 2530.jpg
P1501 2530.jpg
P1502 2530.jpg
P1503 2530.jpg
P1504 2530.jpg
P1505 2530.jpg
P1506 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2530 ณ บึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1703.

Output Formats