นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม

Dublin Core

Title

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม

Description

P1555 กล่าวรายงาน
P1556-1557 รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1558-1562 รศ.นพ.สมพร โพธินาม มอบรางวัล
P1563 การแสดงของนักเรียนสาธิต
P1564 รศ.นพ.สมพร โพธินาม ตัดริบบิ้นเปิดงาน
P1565-1568 รศ.นพ.สมพร โพธินาม เดินชมนิทรรศการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-11-20

Files

P1554 2530.jpg
P1555 2530.jpg
P1556 2530.jpg
P1557 2530.jpg
P1558 2530.jpg
P1559 2530.jpg
P1560 2530.jpg
P1561 2530.jpg
P1562 2530.jpg
P1563 2530.jpg
P1564 2530.jpg
P1565 2530.jpg
P1566 2530.jpg
P1567 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1691.

Output Formats