การบรรเลงของวงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิกร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

Dublin Core

Title

การบรรเลงของวงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิกร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

Description

P1471-1476/2530- ต้อนรับที่สนามบิน
P1477/2530- ชาวต่างชาติเพศหญิงกล่าว
P1478/2530- รศ.นพ.สมพร โพธินาม กล่าว
P1479-1485/2530- บรรยากาศการแสดง ณ ห้องประชุมวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์
P1486/2530- รศ.ยุพิน เตชะมณี มอบของที่ระลึก

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-11-04

Files

P1471 2530.jpg
P1472 2530.jpg
P1473 2530.jpg
P1474 2530.jpg
P1475 2530.jpg
P1476 2530.jpg
P1477 2530.jpg
P1478 2530.jpg
P1479 2530.jpg
P1480 2530.jpg
P1481 2530.jpg
P1482 2530.jpg
P1483 2530.jpg
P1484 2530.jpg
P1485 2530.jpg
P1486 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การบรรเลงของวงดุริยางค์กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิกร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ,” KKU Archives, accessed September 28, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1680.

Output Formats