ขบวนนักศึกษานำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นเกย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Dublin Core

Title

ขบวนนักศึกษานำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นเกย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

Description

P1860 พิธีปล่อยขบวนรถ
P1861-1864 ขบวนรถเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P1865-1870 ขบวนรถเดินทางถึงอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
P1871-1891 ลำเลียงสิ่งของลงจากรถ และพูดคุยกับชาวบ้าน
P1892-1906 ชาวบ้านและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
P1907-1915 เหล่านักศึกษาที่ร่วมขบวนช่วยเหลือผู้ประสบภัย
P1916-1918 ขบวนรถเดินทางกลับขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-11-25

Identifier

P1860-1918/2532

Files

P1860 2532.jpg
P1861 2532.jpg
P1862 2532.jpg
P1863 2532.jpg
P1864 2532.jpg
P1865 2532.jpg
P1866 2532.jpg
P1867 2532.jpg
P1868 2532.jpg
P1869 2532.jpg
P1870 2532.jpg
P1871 2532.jpg
P1872 2532.jpg
P1873 2532.jpg
P1874 2532.jpg
P1875 2532.jpg
P1876 2532.jpg
P1877 2532.jpg
P1878 2532.jpg
P1879 2532.jpg
P1880 2532.jpg
P1881 2532.jpg
P1882 2532.jpg
P1883 2532.jpg
P1884 2532.jpg
P1885 2532.jpg
P1886 2532.jpg
P1887 2532.jpg
P1888 2532.jpg
P1889 2532.jpg
P1890 2532.jpg
P1891 2532.jpg
P1892 2532.jpg
P1893 2532.jpg
P1894 2532.jpg
P1895 2532.jpg
P1896 2532.jpg
P1897 2532.jpg
P1898 2532.jpg
P1899 2532.jpg
P1900 2532.jpg
P1901 2532.jpg
P1902 2532.jpg
P1903 2532.jpg
P1904 2532.jpg
P1905 2532.jpg
P1906 2532.jpg
P1907 2532.jpg
P1908 2532.jpg
P1909 2532.jpg
P1910 2532.jpg
P1911 2532.jpg
P1912 2532.jpg
P1913 2532.jpg
P1914 2532.jpg
P1915 2532.jpg
P1916 2532.jpg
P1917 2532.jpg
P1918 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ขบวนนักศึกษานำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้ฝุ่นเกย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1671.

Output Formats