การสัมมนา “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ” โดย ทบวงมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2534

Dublin Core

Title

การสัมมนา “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ” โดย ทบวงมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2534

Description

P1050/2534- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-06-22

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การสัมมนา “แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ” โดย ทบวงมหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2534,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1650.

Output Formats