คณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการคืบหน้าในการดำเนินการ

Dublin Core

Title

คณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการคืบหน้าในการดำเนินการ

Description

P1351-1357/2530- ในห้องประชุม
P1358-1372/2530- ดูสถานที่

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2530-10-12

Files

P1351 2530.jpg
P1352 2530.jpg
P1353 2530.jpg
P1354 2530.jpg
P1355 2530.jpg
P1356 2530.jpg
P1357 2530.jpg
P1358 2530.jpg
P1359 2530.jpg
P1360 2530.jpg
P1361 2530.jpg
P1362 2530.jpg
P1363 2530.jpg
P1364 2530.jpg
P1365 2530.jpg
P1366 2530.jpg
P1367 2530.jpg
P1368 2530.jpg
P1369 2530.jpg
P1370 2530.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “คณะกรรมการอำนวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำของ รศ.นพ.สมพร โพธินาม และคณะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการคืบหน้าในการดำเนินการ,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1640.

Output Formats