กิจกรรมรับน้องใหม่ : เชียร์กลาง (ประเพณีร้องเพลงประจำสถาบัน) โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

กิจกรรมรับน้องใหม่ : เชียร์กลาง (ประเพณีร้องเพลงประจำสถาบัน) โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Description

P972-981/2534- ขบวนนักศึกษาเข้าสู่สนาม ตัวแทนนักศึกษากล่าว
P982/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี กล่าว

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-06-07

Files

P979 2534.jpg
P987 2534.jpg
P989 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “กิจกรรมรับน้องใหม่ : เชียร์กลาง (ประเพณีร้องเพลงประจำสถาบัน) โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed March 2, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1616.

Output Formats