การบรรยายพิเศษ การพิจารณานำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

Dublin Core

Title

การบรรยายพิเศษ การพิจารณานำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

Description

P965-966/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี
P967-968/2534- ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-06-07

Files

P965 2534.jpg
P967 2534.jpg
P968 2534.jpg
P971 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “การบรรยายพิเศษ การพิจารณานำมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการโดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน,” KKU Archives, accessed May 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1609.

Output Formats