งานเปิดฟ้าอีสาน ครั้งที่ 3 5-7 มิ.ย. 34 มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

งานเปิดฟ้าอีสาน ครั้งที่ 3 5-7 มิ.ย. 34 มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
อธิการบดี เป็นประธาน

Description

P956-957/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี
P959-960/2534- อธิการบดีเยี่ยมชมนิทรรศการ

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Files

P963 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานเปิดฟ้าอีสาน ครั้งที่ 3 5-7 มิ.ย. 34 มี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต
อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed May 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1605.

Output Formats