พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2534 4 มิถุนายน 2534

Dublin Core

Title

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2534 4 มิถุนายน 2534

Description

P945/2534- อ.วิชัย ณีรัตนพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
P946-947/2534- รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี
P948/2534- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
P949-950/2534- มอบโล่รางวัล

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-06-04

Files

P948 2534.jpg
P950 2534.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2534 4 มิถุนายน 2534,” KKU Archives, accessed July 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1602.

Output Formats