พิธีเปิดกีฬาสี สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Dublin Core

Title

พิธีเปิดกีฬาสี สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Description

P2268-2271-อธิการบดี กล่าวเปิดงาน
P2272-2279-การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
P2280-2282-พิธีมอบรางวัล
P2283-2288-บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-12-28

Identifier

P2268-2288/2533

Files

P2268 2533.jpg
P2269 2533.jpg
P2270 2533.jpg
P2271 2533.jpg
P2272 2533.jpg
P2273 2533.jpg
P2274 2533.jpg
P2275 2533.jpg
P2276 2533.jpg
P2278 2533.jpg
P2279 2533.jpg
P2280 2533.jpg
P2281 2533.jpg
P2282 2533.jpg
P2284 2533.jpg
P2285 2533.jpg
P2286 2533.jpg
P2287 2533.jpg
P2288 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีเปิดกีฬาสี สำนักงานอธิการบดี โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน,” KKU Archives, accessed September 26, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1599.

Output Formats