ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 มิถุนายน 2534 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Dublin Core

Title

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 มิถุนายน 2534 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2534-06-03

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 มิถุนายน 2534 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธาน,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1594.

Output Formats