พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 ตุลาคม 2532 โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี The Conferring of The Honorary Doctorate Degree in Community Development to The Honorable Cedric Russell Marshall Minister of Foreign Affairs for New Zealand October 27, 1989 (ตามป้าย)

Dublin Core

Title

พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 ตุลาคม 2532 โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี The Conferring of The Honorary Doctorate Degree in Community Development to The Honorable Cedric Russell Marshall Minister of Foreign Affairs for New Zealand October 27, 1989 (ตามป้าย)

Description

P1513-1515 อธิการบดี มอบเสื้อครุยแก่ Rt. Hon. Ressell Marshall
P1516 บุคคล ? กล่าว
P1517 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
P1518 อธิการบดี กล่าว
P1519-1521 Rt. Hon. Ressell Marshall กล่าว
P1522-1524 นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบปริญญาแก่ Rt. Hon. Ressell Marshall
P1525-1529 ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก และร่วมดื่มแสดงความยินดี
P1530-1533 บรรยากาศในพิธีมอบปริญญาบัตร
P1534 ช่างภาพที่บันทึกภาพถ่ายในงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-10-27

Identifier

P1513-1534/2532

Files

P1513 2532.jpg
P1514 2532.jpg
P1515 2532.jpg
P1516 2532.jpg
P1517 2532.jpg
P1518 2532.jpg
P1519 2532.jpg
P1520 2532.jpg
P1521 2532.jpg
P1522 2532.jpg
P1523 2532.jpg
P1524 2532.jpg
P1525 2532.jpg
P1526 2532.jpg
P1527 2532.jpg
P1528 2532.jpg
P1529 2532.jpg
P1530 2532.jpg
P1531 2532.jpg
P1532 2532.jpg
P1533 2532.jpg
P1534 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิกิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ ณ อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 ตุลาคม 2532 โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมในพิธี The Conferring of The Honorary Doctorate Degree in Community Development to The Honorable Cedric Russell Marshall Minister of Foreign Affairs for New Zealand October 27, 1989 (ตามป้าย),” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1569.

Output Formats