งานเทศกาลไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 4 THAI-DEUTSCHES FEST 23.NOV.90

ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Dublin Core

Title

งานเทศกาลไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 4 THAI-DEUTSCHES FEST 23.NOV.90

ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน

Description

P1887-ผศ.จรินทร์ เปาโรหิต กล่าว
P1888-1890-อธิการบดี กล่าว
P1891-1893-ผู้แทนจากเยอรมันตัดริบบิ้นเปิดงาน
P1894-1897-ปล่อยป้ายผ้าแพรเปิดงาน

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-11-23

Identifier

P1885-1904/2533

Files

P1885 2533.jpg
P1886 2533.jpg
P1887 2533.jpg
P1888 2533.jpg
P1889 2533.jpg
P1890 2533.jpg
P1891 2533.jpg
P1892 2533.jpg
P1893 2533.jpg
P1894 2533.jpg
P1895 2533.jpg
P1896 2533.jpg
P1897 2533.jpg
P1898 2533.jpg
P1899 2533.jpg
P1890 2533.jpg
P1891 2533.jpg
P1892 2533.jpg
P1893 2533.jpg
P1894 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “งานเทศกาลไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 4 THAI-DEUTSCHES FEST 23.NOV.90

ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมี รศ.นพ.นพดล ทองโสภิต อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน,” KKU Archives, accessed June 7, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1563.

Output Formats