เสื้อคลุมแขนยาว : เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42นนทรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ (ปี 2558)

Dublin Core

Title

เสื้อคลุมแขนยาว : เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42นนทรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ (ปี 2558)

Subject

Description

เสื้อคลุมแขนยาว : เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42นนทรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ (ปี 2558)

Creator

สำนักงานการกีฬา มข.

Date

16/03/2558

Format

S

Identifier

มข.407

Files

มข.407.JPG

Citation

สำนักงานการกีฬา มข. , “เสื้อคลุมแขนยาว : เนื่องในงาน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42นนทรีเกมส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ (ปี 2558),” KKU Archives, accessed June 7, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1561.

Output Formats