ต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุลี นันทะวง และคณะ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29 สิงหาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Dublin Core

Title

ต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุลี นันทะวง และคณะ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29 สิงหาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Description

P1182-1186 บรรยากาศการต้อนรับ
P1187-1189 รับมอบของที่ระลึก
P1190 ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุลี นันทะวง ให้สัมภาษณ์

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2532-08-29

Identifier

P1182-1190/2532

Files

P1182 2532.jpg
P1183 2532.jpg
P1184 2532.jpg
P1185 2532.jpg
P1186 2532.jpg
P1187 2532.jpg
P1188 2532.jpg
P1189 2532.jpg
P1190 2532.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ต้อนรับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.สุลี นันทะวง และคณะ จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 29 สิงหาคม 2532 โดยมี รศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1553.

Output Formats