ภาพถ่ายบุคคล -- ผศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dublin Core

Title

ภาพถ่ายบุคคล -- ผศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

งานประชาสัมพันธ์

Date

2533-07-02

Identifier

P682-683/2533

Files

P682 2533.jpg
P683 2533.jpg

Citation

งานประชาสัมพันธ์, “ภาพถ่ายบุคคล -- ผศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1534.

Output Formats